Светоглед

„Светоглед” е раздел в който ще представяме позицията на Българският национализъм по всички жизненоважни въпроси. Целта е да се даде ясно разбиране за процесите и събитията развиващи се в България и света, да се дефинират ясно всички основни понятия и да се премине към изграждането на една национална идеология и национална доктрина. Всичко това са необходими стъпки за победата на национализма.  А победа на национализма означава, не просто спасение на нацията, но и нейното културно, духовно и материално въздигане.

Първото и най-важно нещо с което трябва да започнем е настоящото състояние на България.

За раздела

„Светоглед” е раздел в който ще представяме позицията на Българският национализъм по всички жизненоважни въпроси. Целта е да се даде ясно разбиране за процесите и събитията развиващи се в България и света, да се дефинират ясно всички основни понятия и да се премине към изграждането на една национална идеология и национална доктрина. Всичко това са …

View page »

Настоящето състояние на България

Днес България загива. Живота на обикновения българин става все по-труден и тежък. Стандарта на живот на все по-голяма част от народа пада. Няма сигурност, няма спокойствие, няма ред, няма законност, няма справедливост. Има престъпност и корупция. Огромна част от хората са докарани до ръба на физическото оцеляване. Все по-трудно е отглеждането на деца. В следствие …

View page »

Основни понятия

Защо са толкова важни? Един от най-съществените проблеми на българският национализъм днес е, че няма утвърден и приет от всички националисти общ понятиен апарат. Дори основни понятия като нация и национализъм се разбират и интерпретират по различен начин от различни хора, групи и организации определящи се като националисти. Тук не става въпрос за  някакъв абстрактен, …

View page »

Идеология

Публикациите в този раздел ще започнат едва след натрупването и изясняването на необходимият минимум основни понятия , които ще позволят правилното разбиране и прилагане на националната идеология.

View page »

Национална мисъл

В този подраздел ще бъдат публикувани статии, интервюта и анализи, които съответстват или са близки на нашите виждания и позиции. Целта е чрез тях да се разкрива и очертава все по-ясно цялостната картина на Националния светоглед.

View page »